Wspólnota Mieszkaniowa Platinum Towers (WMPT)

ul. Grzybowska 61, 00-844 Warszawa,
NIP: 5272646664, REGON: 142776673
adres korespondencyjny: ul. Grzybowska 61/B/2009, 00-844 Warszawa

Pełne dane KONTAKTowe, kliknij tutaj

Dla właścicieli

Właściciel lokalu, miejsca postojowego lub komórki lokatorskiej może kliknąć w link górnego menu opisany jako Zawartość. Pojawi się konsola do logowania. Login i hasło można otrzymać od administratora systemu. Aby uzyskać login i hasło należy skontaktować się z Tomaszem Mireckim pod adresem:

Aby wpłacić należność za dany lokal należy odpowiednią sumę przelać na wskazane konto (każdy lokal ma osobny numer konta).
Proszę zapoznać się z tabelą kont WMPT
Po zalogowaniu właściciel uzyska dostęp do:
  1. informacji o lokalu,
  2. podsumowaniu płatności i należności
  3. należności wraz z dokumentami,
  4. podsumowaniu płatności razem z wyszczególnieniem wszystkich wpłat,
  5. kont do wpłat,
  6. uchwał podjętych i w trakcie głosowania,
  7. innych dokumentów WMPT
  8. komunikatów dla budynku,
  9. komunikatów dla właścicieli.

Pełna instrukcja obsługi, kliknij tutaj.

Najważniejsze odnośniki, kliknij tutaj.

Dla pełnomocników

Pełnomocnik lokalu ma możliwość uzyskać dostęp do Zawartości pod warunkiem uzyskania zgody od właściciela (zgoda musi zawierać informację do jakich lokali pełnomocnik ma mieć dostęp) i uzyskania loginu i hasła. Aby uzyskać login i hasło należy skontaktować się z Tomaszem Mireckim pod adresem: .

Dla kontrahentów współpracujących z WMPT

Kontrahenci powinni wpłacać wszelkie należności wobec WMPT na to konto

Informujemy, że WMPT podjęła współpracę z korporacją ECO TAXI. Rekomendujemy współpracę z tą korporacją. Tym samym jedynymi taksówkami, które mogą zatrzymać się przed budynkiem są samochody korporacji ECO TAXI. Wszystkie inne taksówki wysyłane są poza teren wspólnotowy.

Dla kontrahentów szukających współpracy z WMPT

Informacja dla firm nagrywających jakiekolwiek materiały na terenie WMPT

WMPT nie zgadza się na bezpłatne filmowanie, fotografowanie lub zapisywanie w jakiejkolwiek formie wizerunku budynku Platinum Towers.
Jeżeli firma chce nagrywać na terenie WMPT należy skontaktować się z Tomaszem Mireckim - Administratorem WMPT w celu ustalenia odpłatności za użyczenie wizerunku.
Na cenę wpływ mają: miejsce nagrywania, długość nagrywania, asysta technika budynku oraz czy firma nagrywająca będzie korzystała z prądu WMPT.

Informacje dla firm remontowych

Firmy remontowe muszą poddać się regulaminowi prowadzenia prac wykończeniowych oraz wszystkim zasadom zawartym tutaj.

Informacje dla innych firm

Inne firmy, które poszukują możliwości współpracy mogą obserwować sekcję Komunikaty w górnym submenu. Będą tam zamieszczane informacje o aktualnych przetargach na usługi dla WMPT. Jeżeli nie ma komunikatu o toczącym się przetargu WMPT prosi o NIE WYSYŁANIE ofert. Będą one ignorowane. Jeżeli mimo wszystko oferent chce się skontaktować proszę pisać na